Tag: feromon

Perangkap Yellowkop + Atraktan Ferokop 90 BB Lebih HEMAT

TESTIMONI Sobat Tani 3 TESTIMONI Sobat Tani 4 KLIK LINK..

ORY LURE – PERANGKAP FEROMON HAMA KUMBANG TANDUK ORYCTES RHINOCEROS

Hama kumbang tanduk Oryctes Rhinoceros merupakan hama utama pada perkebunan..

KOPTAN Feromon+Perangkap Pengendali hama penggerek buah kopi

KOPTAN Feromon Pengendali hama penggerek buah kopi PBKo dengan bahan..

FERO OSTRI – Efektif Mengatasi Hama Ulat Penggerek Batang Jagung

Merupakan feromon yang efektif dalam mengendalikan hama penggerek batang jagung..

Feromon Pengendali Hama Pemakan Daun/ Ulat Grayak (Spodoptera Litura)

Ulat grayak merupakan salah satu jenis hama pemakan daun yang..

PAKET FAW LURE – Perangkap Feromon Pengendali Hama ULAT Jagung

FAW LURE merupakan feromon yang mampu menarik hama ulat FAW..