Tag: pengendalihamapemakandaunplutella

TELLA LURE – Feromon Hama Pemakan Daun Plutella Xylostella

Hama Pemakan Daun Kubis Plutella Xylostella merupakan hama yang menyerang..